Català

Introducció

Estructurarem la wiki en diferents apartats, que tractaran des de la funció i el paper de l’intèrpret, un breu repàs informatiu sobre com és la comunitat sorda, una col·lecció de programes útils pel traductor i una traducció de la wiki al castellà i a l’anglès.

Algunes característiques de la comunitat sorda

Començarem desterrant un mite bastant estès per a aquells que poden escoltar: aquella persona que no pot escoltar, es denomina comunment sordmuda.

Aquesta afirmació no és totalment vertadera. Tot i ser veritat que una persona que no escolta és sorda, no té per què ser muda, ja que les seves cordes vocals segueixen intactes i pot emetre sons. El problema és que no percebeix la seva veu, per la qual cosa prefereix no parlar si no és estrictament necessari, ja que en ocasions la seva veu pot sonar estrident per a les persones oients, molesta inclús. Aquest fet es pot erradicar si des que es diagnostica la sordera en l’infància s’aplica a l’escola un ensenyament bilingüe: llengua oral i llengua de signes. D’aquesta manera el nen sord es podrà integrar en la societat oient sense cap problema.

Un altre mite molt comú és anomenar la Llengua de Signes com a Llenguatge dels Signes

El llenguatge és la capacitat humana de poder expressar-se, però no porta amb sí cap codi ni té regles que obeir, mentre que la llengua sí que en disposa. Per tant, atenent-nos a això, el nombre correcte és Llengua de Signes.

Següent mite: la Llengua de Signes és universal

La Llengua de Signes és la llengua que utilitzen globalment els sords, de la mateixa manera que el castellà es parla a Espanya i el català als Països Catalans. Ara bé, tant el català com el castellà tenen els seus propis dialectes perquè als parlants els manca la proximitat entre sí, per la quel cosa han desenvolupat la seva pròpia variant comunicativa. Aquesta mateixa situació es produeix entre els parlants de la Llengua de Signes, amb l’afegit que durant molts anys ha sigut prohibida per considerar-se de baix nivell cultural el fet d’utilitzar-la.

Per exemple, a Espanya existeixen dues variants de Llengua de Signes: la catalana i l’espanyola, que s’assemblen entre sí en un 70%.

Deixant de banda els mites, s’ha de tenir en compte que les persones sordes estan orgulloses de ser-ho, encara que sempre hi ha excepcions, com en tots els casos. Si ens posem en la seva situació i pensem en l’estrès que viuen diàriament pel fet de viure en un món en el quel l’única cosa que veuen són boques movent-se però que per a ells no tenen cap missatge, veurem lògic que tinguin la necessitat d’agrupar-se en Associacions, Federacions i Confederacions, llocs per desfer-se de tota tensió. Com a més importants, podem destacar a nivell nacional la Confederació de Sords d’Espanya i a nivell autonòmic, FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya).

Intèrpret de Llengua de Signes

Tan popular com desconegut, tan necessari com escàs. La seva figra, sempre present en les concentracions de les persones sordes, reunions, conferències o bé en l’àmbit particular, en entrevistes laborals o personals, consultes…segueix estant associada, per a un important sector social, a la benèfica col·laboració d’algun familiar, amic, voluntari o persones que, per vocació, exerceixen una tasca tan noble i humanitària, de pont de comunicació entre persones que utilitzen diferents modes de comunicació. També és desconegut pels propis beneficiaris, tant sords com oients com usuaris i consumidors.

L’Intèrpret de Llengua de Signes és un professional que resol allò que és impossible per a les ajudes tècniques més sofisticades: la comunicació directa entre una persona sorda, sordcega o signant amb una alatra persona oient o no signant i satisfer, d’aquesta manera, una de les característiques fonamentals de l’espècie humana, la relació amb els seus semblants.

Aquests professionals de la comunicació, que no han de ser precisament familiars o fills de pares sords, han de demostrar davant la comunitat sorda els seus coneixements i la seva competència comuncativa en Llengua de Signes per poder exercir la seva professió, sent sotmès a un codi ètic, guardant en secret els fets que coneguin en el seu treball i limitar-se a interpretar i traduir, sense cap tipus d’influència exercida sobre les manifestacions de les persones que interpreta i ser absolutament fidel en la seva transmissió.

No existeixen criteris unificats, en l’àmbit nacional, sobre la prestació de serveis d’interpretació d’L.S pel fet que cada comunitat autònoma n’aplica els seus propis. Tot i així les Comunitats tenen reconegut a la seva normativa d’Eliminació de Barreres, les d’Eliminació de Barreres de Comunicació, reconeixent el dret de les persona sordes i sordcegues al servei dels intèrprets d’L.S, sent molt dispar la seva aplicació d’unes Autonomies a unes altres.

S’estima en aproximadament 200 el nombre d’intèrprets de Llengua de Signes a Espanya, molt pocs per a la seva actual demanda, i hauran de multiplicarse per 20 per atendre les necessitats bàsiques , és a dir, Intèrprets especialitzats o coneixedors de diferents disciplines com Dret, Psicologia, Salut…presents de forma contínua a jutjats, Comisaries, Hospitals, oficines de l’Administració Pública, Universitats, Centres de Formació etc.

La seva formació està recollida al Reial Decret, 20601, 1995, del 22 de desembre de 1995 i publicada al BOE núm 47 del 23 de febrer de 1996, en el quel s’estableix el títol de “Tècnic Superior en Interpretació de la Llengua de Signes” i els seus corresponents ensenyaments.

Aquesta titulació té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, enara que actualment la formació i procedència de la majoria dels intèrprets tenen el seu origen en les Associacions de Sords a través dels cursos d’L.S que ofereixen professors d’L.S, sords i oients, dividits en 3 nivells i en 3 anys de duració.

Existeix una jove però inquieta Associació d’Intèrprets d’L.S, denominada ILSE (Intèrprets de Llengua de Signes Espanyola), fundada el 1990.

Centra els seus esforços en tres fonts d’actuació:

1r La formació d’Intèrprets
2n Les condicions laborals
3r L’educació de consumidors

Des que la Llengua de Signes ha sigut analitzada, investigada i estudiada des de dominis i disciplines lingüístiques com la sociolingüística i la psicolingüística i aquests treballs han donat els seus fruits en forma de conclusions, s’està reconeixent l’L.S com a una llengua amb la seva pròpia estructura, gramàtica i regles sintactico-organitzatives.

Per a l’Intèrpret de Llengua de Signes, les seves mans són la seva llengua, la seva cara, neutra i el seu cos prosòdia per als ulls de les persones sordes. Ulls que es trasformen en oïdes atentes a l’expressió d’un nou succés, d’un comentari, d’un sentiment, és el professional que les persones no oients reclamen per a una major, real i plena participació a la societat, així com integració social.

Criteris per a les 20 aplicacions

Hem decidit, per detallar els programes, el següent:

-Programa

-Descripció del programa i per què és d’interès: aquesta decisió l’hem presa perquè creiem que estan molt interrelacionades,per la quel cosa no té sentit separar-les com si fossin dos conceptes diferents a distingir.

-Llengües en què està disponible: D’aquesta manera l’usuari pot descartar utilitzar uns programes en comptes d’uns altres

-Proveïdor: Persona, entitat o web des de la qual es pot descarregar el programa o l’aplicació

-Llicència: Lliure o No Lliure, segons si és gratuïta o és necessari pagar. En cas que s’hagi de dipositar diners, s’especificará quant.

Aplicacions/Eines Informàtiques

Trados

http://www.trados.com/en/

És una de les marques líders en el mercat d’eines de traducció assistida per ordinador. Software de traducció utilitzat en els ordinadors.

Proveidor: SDL Internacional

Llicència: Privada, 296.012 € fins a 891.012 €

Sistema operatiu: Windows

Ofimática de Windows

Proveedor: Microsoft

Descripció: Equipament hardware i software utilitzat per crear, col·leccionar, emmagatzemar, manipular i transmetre digitalment la informació necessària en una oficina per realitzar tasques i aconseguir objectius bàsics.

Llicència: Privada. Segons les necessitats de cada usuari, fins a 130€

Sistema operatiu: Windows

Llengües: Alemany, Àrab, Espanyol, Francès, Anglès, Italià

Openoffice

http://es.openoffice.org/

Descripció: És un projecte que, a més de facilitar la descàrrega del software gratuitament, posa a disposició dels internautes el seu codi font i convida a col·laborar en el desenvolupament de la suite, correcció de bugs, programació de pegats, etc.

Llicència: Lliure

Sistema operatiu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Llengües: Espanyol

Traductors de textos Online

http://www.elmundo.es/traductor/

http://www.traducegratis.org/

Descripció: Traducció de textos i pàgines web en línia

Proveïdor: Múltiples

Llicència: Lliure

Sistema operatiu: Qualsevol

Llengües: Segons traductor

OOVOO

http://www.oovoo.com/

Descripció: Serveix per fer videoconferències amb fins a cinc usuaris de manera simultània, enviar i rebre videomissatges o missatges de text, rebre notificacions; entre d’altres possibilitats.

Llicència: Lliure

Sistema operatiu: Win2000/XP/Vista/7

Llengües: Espanyol, Anglès, Portuguès, Alemany, Francès, Italià

–          Diccionaris electrònics

http://www.casio-europe.com/es/ed/

Descripció: Són petites ordinadors de mà amb materials de referencia integrats. També hi ha alguns diccionaris electrònics que són programes informàtics, ja sigui de en CD-ROM o bé un software lliure per Internet. És útil per ser una eina de traducció portàtil que pot ser utilitzada en qualsevol moment.

Proveïdor: Diferents, entre ells Casio, Sharp o Canon

Llicència: En el cas dels que són programes, les llicències són lliures com no lliures. Solen ser lliures els que estan per Internet, i no lliures les que tenen un format CD-ROM

Sistema Operatiu: Els que són petites ordinadors de mà portaran el seu propi sistema operatiu o funcionaran amb alguns del més coneguts. Els que són programes informàtics tindran diferents característiques. La major part funcionaran amb els sistemes operatius més reconeguts (Windows, MAC, Linux…)

Llengües: Dependrà de les característiques de cada ordinador de mà o de cada programa informàtic. Com és usual, hi seran les més internacionals com poden ser l’anglès, l’espanyol, el francès, el xinès…

–          Diccionaris Online

http://www.diccionarios.com/

Descripció: Serveixen per consultar paraules i/o termes que es troben ordenats alfabèticament. Es proporcionaran el seu significat, etimologia, ortografia i, en el cas de certes llengües es troba la seva pronunciació i la separació sil·làbica.

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Qualsevol

Llengües: Segons a la quals s’ha de traduir el missatge.

–          WIKISIGN

http://lsc.wikisign.org/wiki/Wikisign:Portada

Descripció: llista de paraules amb el seu vídeo signat

Llicència: lliure

Sistema Operatiu: qualsevol

Llengües: Català, Alemany, Anglès, Francès, Hebreu, Indonesi, Italià, Xinès, Polonès, Portuguès, Rus, Suec.

Msn Messenger

http://www.msn.es/

Descripció: és un programa de missatgeria instantània que permet xatejar al mateix temps que es realitza una videotrucada o una trucada a temps real.

Llicència: lliure

Sistema Operatiu: WinXP/2003/Vista/7

Llengües: Espanyol, Anglès, Català, Portuguès, Alemany, Francès, Italià, Xinès.

Skype

http://www.skype.com/intl/es/home/

Descripció: és un programa per parlar a través de l’ordinador amb els nostres coneguts que promet una major qualitat de so que la resta de programes d’aquest tipus, fins i tot més que una trucada de telèfon ordinària.

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Win2000/XP/7

Llengües: Espanyol, Anglès, Català, Portuguès, Francès, Alemany, italià, xinès,

–          Elan

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/

Descripció: És una eina en la que es pot veure un vídeo signat mentre que es realitzen anotacions sobre els signes vistos, podent modificar la velocitat de reproducció, afegir categories… És interessant perquè fins ara no havia cap programa que permetés aprendre molts signes en tan poc temps, molt útil per qualsevol intèrpret perquè és una llengua que es renova constantment.

Llengües: Holandès, Castellà, Català, Anglès, Francès, Alemany, Japonès, Portuguès, Suec.

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Windows XP / Vista / MAC OS

–          DITS

Descripció: permet escriure missatges utilitzant la llengua de signes i traduït des de la llengua de signes fins a l’oral, o viceversa, a més de repassar l’alfabet dactilològic com per aprendre noms de ciutats. L’usuari pot modificar el programa com li vingui de gust, ajustant-lo a les seves necessitats. Fins i tot pot afegir paraules i fer un test per posar a prova els seus coneixements.

Llengües: Català

Proveïdor: Universitat de Barcelona

Llicència: lliure

Sistema operatiu: qualsevol

–          SIGNE-2

http://www.xtec.es/%7Ebvidiell/signe/bsigne0.htm

Descripció: Proporciona traduccions des de LSC al llenguatge escrit (català) o viceversa i inclou una imatge o un petit vídeo per il·lustrar la paraula que es busca.

Llengües: català

Llicència: lliure

Sistema operatiu: qualsevol

–          SIGNWRITER

http://www.signwriting.org/

Descripció: el programa està proveït d’un diccionari amb els signes necessaris, els arxius gràfics poden ser exportats a altres programes, acoblar-se a arxius .pdf.

Llengües: Flamenc, Francès, Portuguès, Danès, Alemany, Anglès, Italià, Nicaragüenc, Noruec, Espanyol, Suec.

Llicència: no lliure (s’han de pagar 15$)

Sistema operatiu: qualsevol.

–          SIGHTOS

http://www.sigthos.com/home.asp

Descripció: el programa permet que un intèrpret, una persona sorda i, per exemple, un metge, es comuniquin a l’hora mitjançant una videoconferència i micròfon (per a l’ús dels oïdors).

Llengües: Català o castellà i LSC

Proveïdor: FECOSA (Federació de Sords de Catalunya)

Llicència: lliure (donant-se d’alta tant l’usuari com l’entitat)

Sistema operatiu: qualsevol

–          IDELDES

http://www.ideldes.com/

Descripció: és un “intèrpret de llengua de signes” i capta els moviments realitzats mitjançant una càmera web, interpretant-los i traduint-los.

Llengües: Castellà

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Windows XP

–          SUBTITLE WORKSHOP

http://www.urusoft.net/products.php?cat=sw&lang=2

Descripció: és una eina molt eficaç per crear i produir subtítols.

Llengües: castellà

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Win95/98/98SE/Me/2000/NT/XP

–          SUB2DIVX

http://userxp.tripod.com/sub2divx.htm

Descripció: Aquest programa permet afegir subtítols en arxius .avi i altres formats.

Llengües: Anglès

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Windows / MAC OS / LINUX

–          DIVXLAND SUBTITLER

http://www.divxland.org/esp/subtitler.php

Descripció: Permet afegir els subtítols a vídeos amb format divx senzilla i còmodament.

Llengües: Espanyol

Llicència: lliure

Sistema operatiu: Win95/98/98SE/Me/2000/NT/XP

GRAMÀTICA BÀSICA LSC

Proveïdor: FECOSA

Descripció: conté la gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana i porta un CD per instal·lar-lo a l’ordinador.

Llengües: Català, Castellà, Anglès

Llicència: Privada, 30€

Sistema operatiu: Windows XP, Vista, MAC OS

Cercadors booleans

En el nostre treball farem servir cercadors booleans per buscar de manera més precisa programes i altres aplicacions informàtiques que ens puguin ajudar a exercir la nostra tasca d’intèrprets i traductors de Llengua de Signes. Mentre realitzàvem aquesta tasca, ens hem anat adonant de quins són els cercadors booleans que més ens ajudaran en la nostra recerca i quins seran els que menys:

Els que més utilitat ens suposaran:

-AND o I: Un cercador booleà que indica que desitgem localitzar resultats que continguin tots i cada un dels termes. Si escrivim el símbol “+” davant de cada un d’aquests termes obtindrem el mateix resultat.

-OR o O: Cercador booleà que s’usa per especificar que qualsevol dels termes escrits en el cercador pugui aparèixer en els resultats. Igual que “AND / I” també es pot utilitzar per fer cerques més complexes.

-NOT o NO: Cercador booleà que exclou del resultat paraules o expressions que habitualment estiguin en relació amb els termes inclosos en la recerca.

-Entre cometes els termes de cerca: Si posem entre cometes els termes usats en la recerca obtindrem una frase en comptes de paraules soltes, el que ens atorgarà més precisió i flexibilitat.

Els que menys utilitat ens suposaran:

-ADJ: Serveix per cercar paraules juntes dins d’un mateix document, i realment no creiem que  el necessitem.

-NEAR: S’utilitza perquè les paraules introduïdes per buscar es trobin en les 25 pròximes en els documents de resultat. No ens serà útil perquè mai hem prioritzat la posició d’aquests termes ni la proximitat entre ells, de manera que dubtem que ho fem ara.

-FAR: Realitza l’acció contrària a NEAR, localitzant documents en què els termes de la cerca apareixen amb 25 paraules o més de distància. Per les mateixes raons exposades anteriorment, aquest cercador booleà tampoc ens serà útil.

-BEFORE: Funciona com “AND / I”, només que busca les paraules en l’ordre exacte en què es demani. No ens ha estat d’utilitat ja que, encara que sí que necessitarem que certs termes es busquin junts, mai hem necessitat que ho fessin en un ordre determinat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s